Chào mừng Quý khách đến với Website Bưu Điện tỉnh Kon Tum

Đơn vị trực thuộc1. BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ KON TUM 

             Trụ sở : 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0603.862361


2. BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐĂK HÀ

             Trụ sở : 212 Hùng Vương - Thị trấn Đắk Hà  - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0603.8221433. BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐĂK TÔ

             Trụ sở : 07 Hùng Vương - Thị trấn Đăk Tô - Huyện Đăk Tô - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0603.8313004. BƯU ĐIỆN HUYỆN TU MƠ RÔNG

             Trụ sở : Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0603.9340065. BƯU ĐIỆN HUYỆN NGỌC HỒI 

             Trụ sở : 35 Hùng Vương - Thị trấn PleiCần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0603.8322416. BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐĂKGLEI 

             Trụ sở : 455 Hùng Vương - Thị trấn Đăkglei - Huyện ĐăkGlei - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0603.8341117. BƯU ĐIỆN HUYỆN SA THẦY  

             Trụ sở : 326 Trần Hưng Đạo - Thị trấn Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0603.8214848. BƯU ĐIỆN HUYỆN KON RẪY  

             Trụ sở :  Thôn 2 - Thị trấn Đắk Rờ Ve - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0603.8241109. BƯU ĐIỆN HUYỆN KONPLÔNG 

             Trụ sở : Thôn Măng Đen - Huyện Kon Plông - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 0603.848233