Chào mừng Quý khách đến với Website Bưu Điện tỉnh Kon Tum

Đơn vị trực thuộc1. BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ KON TUM 

             Trụ sở : 339 Trần Phú - P.Thắng Lợi - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 02603.869967


2. BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐĂK HÀ

             Trụ sở : 212 Hùng Vương - Thị trấn Đắk Hà  - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 02603.8221443. BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐĂK TÔ

             Trụ sở : 07 Hùng Vương - Thị trấn Đăk Tô - Huyện Đăk Tô - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 02603.8312274. BƯU ĐIỆN HUYỆN TU MƠ RÔNG

             Trụ sở : Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 02603.9340055. BƯU ĐIỆN HUYỆN NGỌC HỒI 

             Trụ sở : 945 Hùng Vương - Thị trấn PleiCần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 02603.8321116. BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐĂKGLEI 

             Trụ sở : 455 Hùng Vương - Thị trấn Đăkglei - Huyện ĐăkGlei - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 02603.8331427. BƯU ĐIỆN HUYỆN SA THẦY  

             Trụ sở : 326 Trần Hưng Đạo - Thị trấn Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 02603.8211508. BƯU ĐIỆN HUYỆN KON RẪY  

             Trụ sở :  Thôn 9 - Thị trấn Đắk Rờ Ve - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 02603.8241119. BƯU ĐIỆN HUYỆN KONPLÔNG 

             Trụ sở : Số 01 Phạm Văn Đồng - Thị trấn Măng Đen - Huyện Kon Plông - Tỉnh Kon Tum

             Điện thoại : 02603.848234