Chào mừng Quý khách đến với Website Bưu Điện tỉnh Kon Tum

Giới thiệuI . GIỚI THIỆU BƯU ĐIỆN TỈNH KON TUM

1. Bưu Điện tỉnh Kon Tum là Chi nhánh của Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty.

            2. Bưu Điện tỉnh Kon Tum hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của Bưu Điện tỉnh Kon Tum ban hành tại quyết định số 384/QĐ-BĐVN ngày 5/8/2013 của Chủ tịch Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng công ty trong phạm vi quyền hạn, nghĩa vụ được quy định.

            3. Bưu Điện tỉnh Kon Tum có con dấu, tài khoản, được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước.

 

II. TÊN VÀ TRỤ SỞ CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH KON TUM 

            Tên gọi:  BƯU ĐIỆN TỈNH KON TUM

            Tên giao dịch quốc tế: KONTUM POST

Trụ sở chính đặt tại:  Số 70 Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng,

                                          Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

            Điện thoại :  02603.862279   Fax:  02603.862110

            Email :         kontum@vnpost.vn

            Website:      kontum.vnpost.vn

 

III. MỤC TIÊU, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

1. Mục tiêu hoạt động:

a) Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn được giao.

b) Hoàn thành nghĩa vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và nhiệm vụ công ích khác do Nhà nước, Tổng công ty giao.

c) Tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh liên vùng, liên lĩnh vực; đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược, kế hoạch và việc điều hành thống nhất của Tổng công ty.

2. Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh:

a) Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Tổng công ty giao;

b) Cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Tổng công ty giao;

c)  Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của Tổng công ty;

d) Kinh doanh các dịch vụ bưu chính trong và ngoài nước, phát hành báo chí;

đ) Kinh doanh các dịch vụ tài chính, bán lẻ trên mạng bưu chính, các dịch vụ bảo hiểm, tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật;

e) Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các Điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước và Tổng công ty cho phép;

f) Đại lý dịch vụ viễn thông, bán lại dịch vụ viễn thông;

g) Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dạy nghề và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính;

h) Kinh doanh các dịch vụ trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật;

i) Kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá theo quy định của pháp luật;

k) Kinh doanh các dịch vụ Logistics;

l) Mua, bán, sửa chữa xe và vật tư, thiết bị xe, máy;

m) Mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hoá và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

n) Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông; công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hoá, dịch vụ khác;

o) Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật;

p) In, sao bản ghi các loại; kinh doanh, xuất nhập khẩu báo chí và xuất bản phẩm;

q) Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

x) Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường), dịch vụ du lịch, quảng cáo;

y) Nghiên cứu thị trường; xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

z) Tư vấn, thiết kế, xây dựng công trình, hạng mục công trình trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.