Bảo hiểm PTI

Giới thiệu về dịch vụ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ là dịch vụ giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm thông qua mạng lưới bưu cục, điểm cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam.I. Bảo hiểm con người : 

- Bảo hiểm kết hợp con người

- Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện.

- Bảo hiểm Phúc toàn diện học sinh.

               

* Với sản phẩm bảo hiểm PHÚC TOÀN DIỆN HỌC SINH:

- Đối tượng bảo hiểm:
Là học sinh, sinh viên của các trường cao đẳng, trung học, phổ thông cơ sở, nhà trẻ, trường mẫu giáo,...

- Điều kiện bảo hiểm:

+ Điều kiện A: Chết do đau ốm bệnh tật.

+ Điều kiện B: Chết và thương tật do tai nạn.

+ Điều kiện C: Nằm viện do ốm đau bệnh tật.

+ Điều kiện D: Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật.


- Số tiền bảo hiểm:
           
+ Điều kiện A, Điều kiện B: đến 20.000.000 đồng/người/vụ.
            + Điều kiện C, Điều kiện D: đến 20.000.000 đồng/người/năm.

- Phí bảo hiểm và mức phí phổ thông hiện hành/năm:


Điều kiện BH

Tỷ lệ phí

BH (%)

Mức phí  50.000 đồng

Mức phí 60.000 đồng

Mức trách nhiệm

Phí BH

 

Mức trách nhiệm

Phí BH

 

A

0,40

5.000.000

20.000

6.000.000

24.000

B

0,15

9.000.000

13.500

10.000.000

15.000

C

0,10

5.000.000

5.000

6.000.000

6.000

D

0,25

5.000.000

12.500

6.000.000

15.000