Bảo hiểm nhân thọ Prevoir

1. Giới thiệu về Dịch vụ đại lý bảo hiểm nhân thọ Prévoir : là dịch vụ bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Công ty TNHH BHNT Prévoir Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Prévoir Pháp, thiết kế riêng để cung cấp trên mạng lưới bưu cục của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.2. Các sản phẩm Bảo hiểm được cung cấp:
2.1. PHƯỚC AN GIA:
Phước An Gia là sản phẩm được kết hợp cả quyền lợi Tiết kiệm + Bảo hiểm linh hoạt nhất trên thị trường Việt Nam với những đặc tính ưu việt sau:

- Chỉ cần có 2,5 triệu đồng gửi Bưu điện, khách hàng sẽ được sở hữu hợp đồng bảo hiểm tai nạn 24/24 trong vòng 15 năm và hưởng lãi suất không thời hạn  tối thiểu là 8% năm (Mức lãi suất này sẽ thay đổi theo từng năm).

- Có 3 mức bảo hiểmcho khách hàng lựa chọn: 20 triệu, 50 triệu và 100 triệu đồng. Khách hàng có thể thay đổi mức bảo hiểm trong suốt quá trình tham gia và có thể tham gia nhiều hợp đồng với tổng mức bảo hiểm lên tới 500 triệu đồng nếu tham gia đăng ký 5 hợp đồng) nếu không may xảy ra trường hợp tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

- Khách hàng có thể dễ dàng gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm Phước An Gia khi có nhu cầu.

- Thủ tục đơn giản, không khám sức khỏe.

- Độ tuổi tham gia là: từ 18 đến 60 tuổi.

- Được quyền rút tiền sau 1 năm tham gia.


2.2. PHƯỚC THÀNH TÀI:                       
Phước thành tài là sản phẩm tiết kiệm kết hợp bảo hiểm với nhiều điểm ưu việt, giúp đảm bảo nguồn tích lũy tài chính cho kế hoạch học tập trong tương lai của con bạn.

Phước Th
ành Tài – Kế hoạch tài chính linh hoạt:
Khách hàng chỉ cần tiết kiệm 3 triệu đồng tối thiểu cho lần góp đầu tiên và chủ động về thời gian và số tiền góp trong các lần tiếp theo đến khi đạt mục tiêu về tài chính chuẩn bị cho việc học tập tương lai của con. Đến ngày hợp đồng đáo hạn, khách hàng sẽ nhận được toàn bộ khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản và các khoản chia lãi gộp hàng năm.

Phước Thành Tài – Nguồn tích lũy tài chính đảm bảo:
Khách hàng có thể lựa chọn thêm 2 quyền lợi bổ sung thiết thực để tương lai học vấn của con được đảm bảo hơn: và trợ cấp an sinh giáo dục đến khi trẻ 18 tuổi.
Hỗ trợ góp tiền tiết kiệm thay cha mẹ: Prévoir Việt Nam sẽ thay thế Bên mua bảo hiểm đóng khoản phí góp tiết kiệm định kỳ hàng năm theo kế hoạch tài chính ban đầu vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng tiếp theo.

Trợ cấp an sinh giáo dục đến khi trẻ 18 tuổi: Prévoir Việt Nam sẽ chi trả một khoản tiền định kỳ hàng năm là 10 triệu đồng cho người bảo trợ hợp pháp của Người được bảo hiểm (trẻ em) vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng tiếp theo.

2.3. BÌNH AN PHÁT LỘC
Là sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung góp phí định (hàng quý, hàng 6 tháng hoặc hàng năm). Sản phẩm gồm 02 quyền lợi cơ bản là Quyền lợi bảo hiểm rủi ro trong trường hợp Người được bảo hiểm chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn và Quyền lợi Tiết kiệm đầu tư hưởng lãi. Đây là sản phẩm có chia lãi, có giá trị giải ước và có quyền lợi đáo hạn.

          - Phí bảo hiểm:

          + Phí bảo hiểm định kỳ bắt buộc: Thời hạn đóng phí bắt buộc là 05 năm để duy trì hợp đồng và số phí đóng và kỳ hạn đóng phí ( theo quý, 6 tháng hoặc năm) do khách hàng lựa chọn.

          + Phí bảo hiểm đóng thêm: Tùy theo khả năng tài chính của khách hàng, phí đóng thêm tại mỗi giao dịch thấp nhất là 1 triệu đồng, mỗi năm tổng số phí đóng thêm không được vượt quá 5 lần tổng các khoản phí định kỳ đa đóng trong năm Hợp đồng bảo hiểm đầu tiên.

          - Quyền lợi bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm cao, Khách hàng chỉ cần đóng tiền tiết kiệm đình kỳ tối thiểu là 05 năm nhưng được bảo hiểm đến 60 tuổi với số tiền bảo hiểm lên đến 700 triệu đồng/ hợp đồng.