Chi tiết

Giới thiệu dịch vụ PHBC
Người đăng: Phú Sỹ .Ngày đăng: 13/03/2014 .Lượt xem: 1622 lượt.
Để đáp ứng nhu cầu về báo chí trong đời sống mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Bưu Điện tổ chức nhận đặt mua, phát hành các loại báo chí xuất bản trong nước, báo chí nhập khẩu theo mục lục phát hành báo chí của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam. Bưu điện tỉnh hiện nay đang cung cấp gần 700 loại báo. Trong đó, có trên 30 loại báo sử dụng tiếng nước ngoài.

PHƯƠNG THỨC ĐẶT MUA

1. Tổ chức nhận đặt mua báo chí dài hạn vào 04 đợt trong năm:

     ĐỢT 1: Từ ngày 5 đến 25/12 đặt mua cho Quý 1 (năm sau).

     ĐỢT 2: Từ ngày 5 đến 25/03 đặt mua cho Quý 2.

     ĐỢT 3: Từ ngày 5 đến 25/06 đặt mua cho Quý 3.

     ĐỢT 4: Từ ngày 5 đến 25/09 đặt mua cho Quý 4.

2. Chỉ tiêu thời gian phát báo ngày:

     - Trong nội thành phố, thị xã, thị trấn:

    + Báo ngày phải phát hết cho khách hàng trong ngày ngay sau khi khai thác xong. Nếu báo ngày về sau 16 giờ 00 thì phát ngay cho các Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, các địa chỉ còn lại phát vào đầu giờ sáng hôm sau.

     + Báo tuần cũng được phát ngay trong ngày nhận báo. Trường hợp báo tuần về sau 16 giờ 00, thực hiện như báo ngày về sau 16 giờ 00.

     - Tại các xã: Đảm bảo 100% số xã có báo đọc trong ngày.
3. Thời hạn tối thiểu nhận đặt mua Báo chí dài hạn:

     - Đối với báo chí xuất bản hàng ngày, hàng tuần, tháng 1 kỳ trở lên, thời hạn mua tối thiểu là 1 tháng và phải tròn tháng (từ đầu tháng đến cuối tháng).
     - Báo chí xuất bản 2, 3 tháng 1 kỳ, thời hạn tối thiểu là 3 tháng (theo quý, hoặc các tháng phải liên tiếp).

     - Tạp chí 6 tháng 1 kỳ, thời hạn tối thiểu là 6 tháng.

     - Trường hợp khách hàng đặt mua dài hạn, nhưng có một thời hạn không tròn tháng thì phần không tròn tháng chấp như như mua lẻ hẹn ước.

4. Bán lẻ:

   - Mua báo lẻ tại các quầy báo Bưu Điện, kiốt, đại lý Bưu Điện. 

   - Mua báo chí bán lẻ hẹn ước tại các quầy báo bưu điện, kiốt, đại lý Bưu Điện. Thủ tục đặt mua đơn giản, thuận tiện. Bưu Điện nhận đặt mua tại địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng.

Tất cả các loại  báo/tạp chí khách hàng đặc mua sẽ được phát  đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu với thời gian sớm nhất.

 

[Trở về]