Chi tiết

Đặc điểm dịch vụ Bưu kiện
Người đăng: Quản trị Hệ thống .Ngày đăng: 19/12/2012 .Lượt xem: 1709 lượt.

* Bưu kiện thường
1. Nội dung:
- Hàng hóa (M - merchandise);
- Tài liệu (D - document).
2. Kích thước và Khối lượng:
• Kích thước
- Kích thước lớn nhất: chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo, không quá 3m. Chiều dài nhất không quá 1,5m.
- Kích thước nhỏ nhất: Với một mặt kích thước không nhỏ hơn 90mm x 140mm với sai số 2mm.
- Nếu cuộn tròn: chiều dài cộng hai lần đường kính là 170mm, nhưng kích thước chiều lớn nhất không nhỏ hơn 100mm.
• Khối lượng
- Khối lượng bưu kiện thường: từ 0 – 31.5kg.
- Trường hợp bưu kiện không thể tách rời, có thể chấp nhận bưu kiện đến 50kg (bưu kiện chứa hàng nặng).
3. Phương thức vận chuyển:
- Đường thủy bộ (bưu kiện thủy bộ);
- Đường bay (bưu kiện máy bay).

* Bưu kiện đặc biệt
1.Bưu kiện cồng kềnh
- Bưu kiện có kích thước vượt quá giới hạn quy định đối với bưu kiện thường nêu trên;
- Bưu kiện do có kích thước hoặc cấu trúc đặc biệt không thể xếp chung với các bưu kiện khác hoặc yêu cầu phải có sự lưu ý đặc biệt trong quá trình vận chuyển và khai thác.
2. Bưu kiện dễ vỡ
Các bưu kiện chứa nội dung là một trong các mặt hàng dễ vỡ và yêu cầu xử lý đặc biệt sau đây được coi là bưu kiện dễ vỡ:
- Đồ sành sứ, đồ gốm, thủy tinh, kính;
- Các loại chất lỏng đóng trong chai, lọ dễ vỡ;
- Đồ điện tử;
- Đồ pha lê.
3. Bưu kiện chứa hàng nhẹ: là những bưu kiện có khối lượng <167kg/m3 (tương đương thể tích >6000cm3/kg).
4. Bưu kiện chứa hàng nặng: là những bưu kiện hàng nguyên khối (không thể tách rời hoặc chia nhỏ) có khối lượng >31,5kg nhưng không vượt quá 50kg.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giới thiệu dịch vụ Bưu kiện
Các tin cũ hơn:
Cước dịch vụ Bưu kiện