Điểm giao dịch


TT

Tên Bưu cục

Mã bưu cục

Loại bưu cục

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Kon Tum

580000

GD1

70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng TP Kon Tum

02603.862.361

2

Đắk Hà

582200

GD2

Sô´212,   Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, huyện Đăk Hà

02603.822.143

3

Đắk Tô

582500

GD2

Sô´07,   Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, huyện Đăk Tô

02603.831.300

4

Ngọc Hồi

583000

GD2

Sô´945,   Đường Hùng vương, Thị Trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

02603.892241

5

Đắk Glei

583200

GD2

Số 455 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, huyện Đăk Glei

02603.834.111

6

Sa Thầy

583500

GD2

Số 326 Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

02603.821.484

7

Tu Mơ Rông

583900

GD2

Thôn Tu Mơ Rông, Xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông

02603.934.006

8

Kon Rẫy

581800

GD2

Thôn 9, Thị trấn Đắk Rờ Ve, huyện Kon Rẫy

02603.824.110

9

Kon Plông

582000

GD2

Số 01, Đường Phạm Văn Đồng,Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông

02603.848.233

10

Hệ I Kon Tum

580900

GD3

Số 339,   Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, TP Kon Tum

02603.862.178

11

Duy Tân

581150

GD3

Sô´311,   Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, TP Kon Tum

02603.914.399

12

Phan Đình Phùng

581190

GD3

Sô´645,   Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, TP Kon Tum

02603.863.920

13

KHL Kon Tum

581422

GD3

Số 339,   Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, TP Kon Tum

02603.500.666

14

HCC Kon Tum

581360

GD3

Số 339,   Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, TP Kon Tum

02603.550.550

15

Bến Xe

581250

GD3

Sô´516,   Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, TP Kon Tum

02603.869.947

16

Trung Tín

581310

GD3

Số 122, Đường Phan Đình Phung, Phường Ngô Mây, TP Kon Tum

02603.856215

17

Hoà Bình

581330

GD3

Số 652 Phạm Văn Đồng, Tổ 5, Phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

02603.851.187

18

Ia Hdrai

583660

GD3

Thôn 1, Xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai

0832.829.777

19

Đắk Ruồng

581860

GD3

Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy

02603.825.120

20

Nguyễn Trãi

581320

VHX

Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum

02603.855.222

21

Đắk Rơ Wa

581450

VHX

Thôn Kon Tum Kơ Pâng 2, Xã Đắk Rơ Wa TP Kon Tum

02603.861.684

22

Đắk Blà

581460

VHX

Thôn Kon Tu 2, Xã Đắk Blà TP Kon Tum

02603.861.683

23

Đắk Cấm

581490

VHX

Thôn 1, Xã Đắk Cấm TP Kon Tum

02603.861.682

24

Vinh Quang

581510

VHX

Thôn Thanh Trung, Xã Vinh Quang TP Kon Tum

02603.864.847

25

Ngọk Bay

581520

VHX

Thôn Măng La, Xã Ngok Bay TP Kon Tum

02603.856.255

26

Kroong

581531

VHX

Thôn 2, Xã KRoong TP Kon Tum

02603.861.685

27

Đoàn Kết

581550

VHX

Thôn 6, Xã Đoàn Kết TP Kon Tum

02603.851.352

28

Ya Chim

581560

VHX

Thôn Nghĩa An, Xã Ya Chim TP Kon Tum

02603.955.502

29

Chư H Reng

581590

VHX

Thôn Diêm Trung, Xã Chư Hreng TP Kon Tum

02603.861.681

30

Hoà Bình

581644

VHX

Thôn 2, Xã Hoà Bình TP Kon Tum

0388.887.017

31

Tân Lập

581880

VHX

Thôn 2, Xã Tân Lập Huyện Kon Rẫy

02603.825.127

32

Đắk Tờ Re

581890

VHX

Thôn 5, Xã Đắk Tờ Re Huyện Kon Rẫy

02603.845.701

33

Đắk Mar

582300

VHX

Thôn 3, Xã Đắk Mar  Huyện Đăk Hà

02603.822.007

34

Hà Mòn

582320

VHX

Thôn 2, Xã Hà Mòn Huyện Đăk Hà

0260.3922.046

35

Đắk Ui

582230

VHX

Thôn 1 A Đắk Ui, Xã Đắk Ui Huyện Đăk Hà

02603.822.394

36

Đắk P Xi

582260

VHX

Thôn 5, Xã Đắk PXi

02603.826.135

37

Đắk H Ring

582280

VHX

Thôn 12, Xã Đắk Hring Huyện Đăk Hà

02603.826.125

38

Đăk La

582330

VHX

Thôn 1 A, Xã Đắk La Huyện Đăk Hà

02603.822.395

39

Ngọk Wang

582350

VHX

Thôn Kon Sơ Tiu II, Xã Ngọk Wang Huyện Đăk Hà

02603.822.503

40

Ngọk Réo

582370

VHX

Thôn Kon Rôn, Xã Ngọk Réo Huyện Đăk Hà

02603.822.822

41

Đăk Ngọc

582225

VHX

Thôn 1, Xã Đăk Ngọk Huyện Đăk Hà

0372.531.214

42

Đăk Long

582222

VHX

Thôn Tua Tem, Xã Đăk Long Huyện Đăk Hà

0396.537.289

43

Diên Bình

582840

VHX

Thôn 1, Xã Diên Bình Huyện Đăk Tô

02603.831.490

44

Kon Đào

582530

VHX

Thôn 6, Xã Kon Đào Huyện Đăk Tô

02603.831.025

45

Đắk Trăm

582620

VHX

Thôn Đắk Trăm, Xã Đắk Trăm Huyện Đăk Tô

02603.831.504

46

Ngọk Tụ

582786

VHX

Thôn Đắk Chờ, Xã Ngọc Tụ Huyện Đăk Tô

0906.544.102

47

Tân Cảnh

582800

VHX

Thôn 1, Xã Tân Cảnh Đăk Tô

02603.831.440

48

Pô Kô

582820

VHX

Thôn Kon Tu Pêng, Xã Pô Kô Đăk Tô

02603.502.291

49

Đắk Nông

583020

VHX

Thôn Cá Nhảy, Xã Đắk Nông Huyện Ngọc Hồi

02603887101

50

Đắk Dục

583030

VHX

Thôn Dục Nhày 1, Xã Đắk Dục Huyện Ngọc Hồi

02603.887.200

51

Đắk Ang

583050

VHX

Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang Huyện Ngọc Hồi

02603.887.400

52

Đắk Xú

583070

VHX

Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú Huyện Ngọc Hồi

02603.832.012

53

Đắk Kan

583099

VHX

Thôn Ngọc Tặng, Xã Đắk Kan Huyện Ngọc Hồi

02603.504.221

54

Bờ Y

583110

VHX

Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y Huyện Ngọc Hồi

02603.832.053

55

Sa Loong

583130

VHX

Thôn Giang Lố 1, Xã Sa Loong Huyện Ngọc Hồi

02603.504.220

56

Xốp

583250

VHX

Thôn Xốp Dùi, Xã Xốp Huyện Đăkglei

02603.505.834

57

Ngọk Linh

583287

VHX

Thôn Cung  Răng, Xã Ngọc Linh Huyện Đăkglei

02603.505.285

58

Mường Hoong

583300

VHX

Thôn Đắk Rế, Xã Mường Hoong Huyện Đăkglei

02603.505.358

59

Đắk Choong

583330

VHX

Thôn Mô Man, Xã Đắk Choong Huyện Đăkglei

02603.505.530

60

Đắk Man

583350

VHX

Thôn Mang Khênh, Xã Đắk Man Huyện Đăkglei

02603.505.806

61

Đắk Blô

583365

VHX

Thôn Bung Tôn, Xã Đắk B Lô Huyện Đăkglei

02603.505.789

62

Đắk Nhoong

583370

VHX

Thôn Đắk Nhoong, Xã Đắk Nhoong Huyện Đăkglei

02603.505.516

63

Đắk Môn

583400

VHX

Thôn Nú Con, Xã Đắk Môn Huyện Đăkglei

02603.505.533

64

Đắk Kroong

583420

VHX

Thôn Đắk Wất, Xã Đắk K Roong Huyện Đăkglei

02603.895.200

65

Đắk Pék

583130

VHX

Thôn 14 A, Xã Đắk Pék Huyện Đăkglei

0965.103.100

66

Sa Nhơn

583530

VHX

Thôn Nhơn Khánh, Xã Sa Nhơn huyện Sa Thầy

02603.821.256

67

Sa Sơn

583540

VHX

Thôn 1, Xã Sa Sơn huyện Sa Thầy

02603.821.386

68

Rờ Kơi

583550

VHX

Bản Rờ Kơi, Xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy

02603.506.088

69

Mô Ray

583560

VHX

Làng Kênh, Xã Mô Ray huyện Sa Thầy

0383.229.636

70

Ya Xiêr

583570

VHX

Bản O, Xã Ya Xiêr huyện Sa Thầy

02603.821.324

71

Ya Tăng

583590

VHX

Bản Lút, Xã Ya Tăng huyện Sa Thầy

02603.821.355

72

Ya Ly

583605

VHX

Bản Tum, Xã Ya Ly huyện Sa Thầy

0907.524.911

73

Sa Bình

583610

VHX

Thôn Bình Trung, Xã Sa Bình huyện Sa Thầy

02603.814.711

74

Hơ Moong

583640

VHX

Làng Đắk Wớt, Xã Hơ Moong huyện Sa Thầy

02603.815.501

75

Đắk Rơ Ông

583910

VHX

Thôn Măng Lỡ, Xã Đắk Rơ Ông huyện Sa Thầy

02603.831.003

76

Sa Nghĩa

583520

VHX

Thôn Anh Dũng, Xã Sa Nghĩa huyện Sa Thầy

02603.821.266

77

Đắk Năng

581655

VHX

Thôn Plei Rơ Wăk, Xã Đak Năng TP Kon Tum

0829.550.985

78

Ia Đal

583512

VHX

Thôn Ia Dal, Xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai

0336.670.012

79

Ia Dom

583513

VHX

Thôn 2, Xã Ia Dom, huyện Ia Hdrai,

0362.097.889

80

Đắk Pờ Ne

581820

VHX

Thôn 4, Xã Đắk Pờ Ne Huyện Kon Rẫy

02603.507.436

81

Đắk Kôi

581830

VHX

Thôn 10, Xã Đắk Kôi Huyện Kon Rẫy

02603.507.438

82

Đắk Tờ Lung

581857

VHX

Thôn 3, Xã Đắk Tờ Lùng Huyện Kon Rẫy

02603.507.437

83

Đắk Long

582026

VHX

Thôn Kon Leang 2, Xã Đắk Long Huyện Konplong

02603.848.106

84

Hiếu

582030

VHX

Thôn Kon Plong, Xã Hiếu Huyện Konplong

02603.501.655

85

Pờ Ê

582050

VHX

Thôn Vi Klâng 1, Xã Pờ Ê Huyện Konplong

02603.508.364

86

Ngọk Tem

582060

VHX

Thôn Điek Nốt A, Xã Ngọk Tem Huyện Konplong

0397.4.01.577

87

Ðắk Tăng

582088

VHX

Thôn Vi Xây, Xã Đắk Tăng Huyện Konplong

0976.645.079

88

Đắk Rin

582101

VHX

Thôn Đắk Chơ, Xã Đắk Rin Huyện Konplong

0382.005.603

89

Măng Bút

582132

VHX

Thôn Măng Buk, Xã Măng Bút Huyện Konplong

0865.207.460

90

Măng Cành

582140

VHX

Thôn Kon Du, Xã Măng Cành Huyện Konplong

02603.508.124

91

Đắk Nên

582190

VHX

Thôn Đắk Tiêu, Xã Đắk Nên Huyện Konplong

0965.632.288

82

Văn Lem

582556

VHX

Thôn Đắk Xanh, Xã Văn Lem Huyện Đăk Tô

0364.715.607

93

Đắk Rơ Nga

582600

VHX

Thôn Đắk Manh 1, Xã Đắk Rơ Nga Huyện Đăk Tô

02603.831.002

94

Đắk Long

583380

VHX

Thôn Đắk Tu, Xã Đắk Long  huyện Đăkglei

02603.505.669

95

Đắk Hà

583700

VHX

Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà Huyện Tu Mơ Rông

02603.831.922

96

Tu Mơ Rông

583720

VHX

Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông Huyện Tu Mơ Rông

0343.941.828

97

Măng Ri

583740

VHX

Thôn Đắk Dơn, Xã Măng Ri Huyện Tu Mơ Rông

0867.711.425

98

Tê Xăng

583749

VHX

Thôn Đắk Viên, Xã Tê Xăng Huyện Tu Mơ Rông

0369.993.027

99

Ngọk Lây

583771

VHX

Thôn Đắk B Rế, Xã Ngok Lây Huyện Tu Mơ Rông

0377.481.418

100

Văn Xuôi

583800

VHX

Thôn Đắk Văn 2, Xã Văn Xuôi Huyện Tu Mơ Rông

0865.780.328

101

Ngọk Yêu

583820

VHX

Thôn Ba Tu 2, Xã Ngọk Yêu Huyện Tu Mơ Rông

0334.673.457

102

Đắk Tờ Kan

583847

VHX

Thôn Đắk Hnăng, Xã Đắk Tờ Kan Huyện Tu Mơ Rông

0354.344.658

103

Đắk Na

583870

VHX

Thôn Le Văng, Xã Đắk Na Huyện Tu Mơ Rông

02603.831.923

104

Đắk Sao

583890

VHX

Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao Huyện Tu Mơ Rông

02603.831.938